Scandinavianbranding_logo

Scandinavian Branding A/S
Køgevej 206
DK 4000 Roskilde
Denmark

design@scandinavianbranding.com

+45 4096 1133

Præsentation Kompetencer Focusområder Cases Kunder JOHAN ADAM LINNEBALLE Downloads Oversigt Kontakt
Den oplevede værdi Branding Typografi Kina Kommunebranding Stedsbranding
IMG0008
DET HANDLER OM DEN OPLEVEDE

Det handler ikke bare om at sende de rigtige signaler om, hvem man er, hvad man kan, og hvilke værdier man står for. Det handler nok så meget om, hvad omverdenen tror man er – hvordan omverdenen opfatter din virksomhed, og hvad de oplever ved dit produkt.

Design er det værktøj, man bruger til at udtrykke værdier i en funktionel og æstetisk form og sammenhæng, som giver brugeren en oplevet merværdi. Design handler om at gøre det ordinære specielt – det ligegyldige til noget, der betyder noget, og til en oplevelse, man lægger mærke til.

”Det handler om at lave en film, som folk har lyst til at se to gange!” som Walt Disney sagde det.

I en verden af næsten ens udseende virksomheder, trænger dén igennem, der har en speciel og anderledes historie at fortælle – og som tør vise det!

Et markant og personligt design giver kunden/brugeren en oplevelse ud over det sædvanlige.

Læs artikler under Downloads >

Forside > Focusområder > Den

BRANDING I

BrandingWorkshopbanner
BRANDING ER EN FORM
Det handler om at opbygge

relationer, der skal opbygge virksomhedens omdømme.

Det er dét branding handler om – at arbejde med virksomhedens kultur, så kunderne bliver engageret: ’Den virksomhed tror jeg på – jeg forstår, hvad de vil – og jeg vil følge med i, hvad de gør!’

Det er ikke ligegyldigt, hvordan virksomheden opfører sig over for omverdenen – eller over for sine ansatte. Det betyder også noget, hvorfor virksomheden er der, og hvorfor den producerer og agerer som den gør. Det handler om holdninger – det er nemlig dem, der vurderes på de sociale medier.

Virksomhedens kultur udtrykkes på mange måder – hvordan ser den ud, hvad hedder den og hvordan gør den? Hvordan agerer virksomheden på markedet og i samfundet, hvordan opfører den sig og hvordan behandler den sine kunder, og hvad mener den
– det er alle de handlinger, som tilsammen opbygger eller nedbryder de

BRANDING II

SBMixerpultgrundelementerillu2copy
THE RIGHT MIX

Det er ikke altid det rigtige at skifte logo, bare fordi man får en ny direktør! Det er omverdenens opfattelse, der betyder noget, og som virksomheden skal tage hensyn til.

En virksomheds designprogram består af en lang række delelementer – og de skal spille rigtigt sammen, for at give det rigtige udbytte – og for at involvere omverdenen på den rigtige måde.

Vi har gennem mange års erfaring systematiseret vores arbejdsmetoder

og -processer, og opbygget en række professionelle værktøjer til at udarbejde de rigtige løsninger til en given opgave.
Den rigtige løsning for virksomhedens identitet kan nogen gange blot være en ny farvepalet, et nyt slogan eller en ganske lille – men væsentlig – forandring af et eksisterende logo.

Vi kalder vores metode for ’Branding – The Right MixTM’. Den helt rigtige sammensætning af grundelementerne sikrer, at vores kunder ikke betaler for mere, end netop dét, de har brug for.

Forside > Focusområder > Branding
item7a

TYPOGRAFI

FocusomraaderTypografibanner
TYPE IN CONTEXT

Når vi designer et nyt navnetræk, ønsker vi at udtrykke kundens unikke personlighed, og derfor tegner vi det bogstav for bogstav specielt til netop dén placering i netop dén optimale sammenhæng i ordbilledet/logoet.

Ligaturer er specielt sammenskrevne tegn bestående af flere bogstaver i en ganske bestemt optimal sammenhæng, som de ikke kan flyttes ud af.

Det vigtigste ved et givet bogstav er, at det umiddelbart kan opfattes og læses som netop dét bogstav. Men det vigtigste for en visuel identitet er, at de specielt tegnede bogstaver i den særlige sammenhæng, som navnetrækket udgør, herudover kan bibringe stemninger og følelser, som er i overensstemmelse med kundens personlighed.

Vores arbejde med typografi har resulteret i tusindvis af specielle bogstaver som sammenhængende ligaturer, der hver udtrykker forskellige værdier og holdninger – maskulint/feminint, dynamisk/statisk, åbent/lukket, let/tungt osv.

Denne meget omfattende samling typografi danner grundlaget for, at vi altid hurtigt kan tilbyde en række helt specielle designs med meget forskellige udtryk afhængigt af kundens behov.

Vi har designet et sæt plakater med vore bogstaver, logotyper og bomærker

Se plakater under Downloads >

Forside > Focusområder > Typografi

KINA

kina1
11 ÅR I KINA

Vores to foredrag og 50 meter designudstilling på ”The 1st China Qingdao International Design Festival” resulterede i, at vi året efter blev inviteret igen for at udarbejde nyt navn og visuel identitet for direktørens egen private virksomhed, Lubang, hvilket medførte flere engagementer i Qingdao det følgende år.

I foråret 2006 blev vi – ophavsmand og ’Farther of INDEX:designaward’ – inviteret af Guangzhou Municipality i Sydkina til at rådgive dem omkring etableringen af en ny stor international design event, Guangzhou Design Week (GZDW).

Vi udviklede et unikt logo og et komplet nyt designprogram til denne store

begivenhed, der åbnede første gang november samme år, hvor vi endvidere stod som arrangør af en særlig ’Danish Day’ med en række specielt inviterede gæster fra Danmark.

Siden da, er vi hvert år inviteret til GZDW som First Advisor og fast medlem i den internationale jury for Kapoc Price og siden 2012 China Design Awards.

Gennem årene er vi også inviteret som jurymedlem til Sichuan Taiwan Industrial Design Awards i Chengdu og Succesful Design Award i Shanghai, lige som vi har fået en række kunder inden for produktdesign og branding i Guandong provinsen.

De mange møder i Kina har givet os et stort internationalt netværk inden for design og branding – herunder også inden for Interior Design.

Chinese version of website is launched in the near future.
... og så på kinesisk v/ Xiang Hou

GZDW2006ExhibitionHall MeetingwithVicemayorGuangzhouTownhall2006 MeetingwithVicemayorGuangzhouTownhallmarch2006 PressmeetingGuangzhouTownhall2006

Exhibition Hall GZDW 2006

Meeting with Vicemayor, Guangzhou Townhall 2006

Meeting with Vicemayor, Guangzhou Townhall, march 2006

Pressmeeting, Guangzhou Townhall 2006

MeetingwithGuandongbusinesses2006 LectureatGAFAGuangzhou2006 VicemayorandJALinneballeGZDW2006 GZDW2006WhiteSwanHotel

Meeting with Guandong businesses 2006

Lecture at GAFA, Guangzhou 2006

Vicemayor and J A Linneballe GZDW 2006

GZDW 2006, White Swan Hotel

OpeningGZDW2006 MeetingSecretaryGeneralGuangzhouCPC OpeningceremonyGZDW2006 DanishDayGZDW2006

Opening GZDW 2006

Meeting Secretary General, Guangzhou CPC

Openingceremony GZDW 2006

Danish Day GZDW 2006

PreesmeetingGZDW2006 GZDWOPELINGCEREMONY2012 GZDW2012JintangPrixeaward GZDW2012Lecture

Preesmeeting GZDW 2006

OPELING CEREMONY GZDW 2012

Jintang Prixe Award GZDW 2012

Lecture GZDW 2012

Forside > Focusområder > Kina

KOMMUNE- OG STEDSBRANDING

item1a
HVAD GØR ET STED SÅ kommunebrandingLink

Alle kommuner har i princippet de samme opgaver over hele landet, og løser dem rimeligt ens. Så hvad er det specielle, man skal slå på, når man ønsker at brande sin kommune? Hvorved adskiller den sig lige fra ’de andre’ – og hvad er det, der gør netop dette sted helt specielt?

Det er forskellen der er historien
– det der adskiller, ikke det der ligner.

Og det er det enkle budskab der skal formidles – ikke alle de mange interessante ting, kommunen også kan – det er service!

”Branding is the simplicity – not the complexity of a company/municipality!” som den hollandske branding specialist Simon Anholt udtrykker det.

Vi starter processen med en heldags workshop sammen med ledende repræsentanter for kommunens mange interesseområder. Vi faciliterer processen, og sammen finder vi frem til konkrete indsatsområder og handlingsplaner for, hvad hvem skal gøre fremover. Målet at opbygge det rigtige grundlag for kommunens fremtidige branding indsats.

Læs også artikelen
”Et godt brand kommer ikke af sig selv” under Downloads >

item12 SamarbejdeTripleVVV Soundbrandinglogo
DesignisBrandingScull228x228px
JOHAN ADAM LINNEBALLE  TIL TOP  TIL TOP  TIL TOP  TIL TOP  TIL TOP  TIL TOP  TIL TOP